Cộng Đồng

Community

Tìm hiểu về việc hợp tác với các cộng đồng ưu tiên để hỗ trợ họ trong việc đáp ứng với HIV và viêm gan siêu vi.

Chúng tôi tham gia với các cộng đồng bằng nhiều cách và rất tôn trọng các nền văn hóa và giá trị của mỗi cộng đồng

Các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

Health Care Workers

Hãy tìm những thông tin bằng nhiều ngôn ngữ và nguồn liệu về những cuộc vận động y tế để hỗ trợ bạn trong công việc làm liên quan đến những người thuộc văn hóa và nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau.

Chúng tôi có thể làm việc chung với bạn để giúp cải thiện các dịch vụ cho các cộng đồng đa văn hóa.

Truyền thông

Media

Xem các sáng kiến truyền thông hiện tại của chúng tôi và tìm nguồn lực, thông tin cơ bản, thống kê và hướng dẫn báo cáo dành cho các nhà báo.

Truy cập những bản tin tức đa dạng của chúng tôi và đăng ký để cập nhật những tin mới nhất của MHAHS.

Latest News

 • 57 new Cultural Support Workers recruited

  57 new Cultural Support Workers recruited

  04 Tháng 6 2019

  The Cultural Support Program (CSP) at the Diversity Programs and Strategy Hub welcomed 57 new Cultural Support Workers (CSWs) during their induction training held in Sydney recently.The new recruits completed an initial induction training aimed at...

  Chi tiết...

 • MHAHS hosts Korean delegates

  MHAHS hosts Korean delegates

  04 Tháng 6 2019

  A delegation from the Korea Alliance to Defeat AIDS visited the Multicultural HIV and Hepatitis Service (MHAHS) on 18th May.  Led by Jang Tae Yong, Director of Gyeongnam Provincial Government, 11 members of the Alliance attended an...

  Chi tiết...

View All News