Cộng Đồng

Community

Tìm hiểu về việc hợp tác với các cộng đồng ưu tiên để hỗ trợ họ trong việc đáp ứng với HIV và viêm gan siêu vi.

Chúng tôi tham gia với các cộng đồng bằng nhiều cách và rất tôn trọng các nền văn hóa và giá trị của mỗi cộng đồng

Các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

Health Care Workers

Hãy tìm những thông tin bằng nhiều ngôn ngữ và nguồn liệu về những cuộc vận động y tế để hỗ trợ bạn trong công việc làm liên quan đến những người thuộc văn hóa và nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau.

Chúng tôi có thể làm việc chung với bạn để giúp cải thiện các dịch vụ cho các cộng đồng đa văn hóa.

Truyền thông

Media

Xem các sáng kiến truyền thông hiện tại của chúng tôi và tìm nguồn lực, thông tin cơ bản, thống kê và hướng dẫn báo cáo dành cho các nhà báo.

Truy cập những bản tin tức đa dạng của chúng tôi và đăng ký để cập nhật những tin mới nhất của MHAHS.

Latest News

 • MHAHS supports HIV Testing Week June 1-7

  MHAHS supports HIV Testing Week June 1-7

  30 Tháng 5 2017

  MHAHS Supports HIV Testing Week June 1-7 HIV Testing Week encourages people to take part in one of the many safe, confidential and convenient HIV testing options now available. Testing regularly means faster treatment and better health....

  Chi tiết...

 • Free HIV home test to increase HIV testing

  Free HIV home test to increase HIV testing

  22 Tháng 5 2017

  Free HIV home test to increase HIV testing People at higher-risk of HIV across NSW can now order a free home testing kit online. The HIV home testing kit called Dried Blood Spot HIV Test, or DBS for short, allows you to order a...

  Chi tiết...

Upcoming Events

There are no up-coming events