اجتماع

Community

از کارهای مشارکتی ما با اجتماعات تحت تاثیر و کمک به آنها در مقابله با HIV و هپاتیت ویروسی مطلع شوید.

ما به شیوه های مختلف و با احترام به فرهنگ و ارزشهای هر جامعه برای کمک به آنها وارد عمل می شویم.

کارکنان بهداشت و درمان

Health Care Workers

اطلاعات و منابع مربوط به ارتقاء سطح بهداشت را جهت پشتیبانی از کار خود با مردم مهاجر و پناهجو به زبانهای مختلف مشاهده نمایید.

ما می توانیم در راستای بهبود خدمات شما برای اجتماعات چندزبانه به شما کمک کنیم.

رسانه

Media

طرحهای پیشگامانۀ رسانه ای فعلی ما را مشاهده کنید و از منابع، اطلاعات مربوط به سوابق، آمارها و رهنمودهای مربوط به گزارشگری برای خبرنگاران اطلاع حاصل نمایید.

به خبرنامۀ Diversity News دسترسی پیدا کنید و مشترک آن شوید تا به طور دائم در جریان تمامی خبرهای MHAHS قرار بگیرید.

Latest News

 • 57 new Cultural Support Workers recruited

  57 new Cultural Support Workers recruited

  14 خرداد 1398

  The Cultural Support Program (CSP) at the Diversity Programs and Strategy Hub welcomed 57 new Cultural Support Workers (CSWs) during their induction training held in Sydney recently.The new recruits completed an initial induction training aimed at...

  ادامه مطلب...

 • MHAHS hosts Korean delegates

  MHAHS hosts Korean delegates

  14 خرداد 1398

  A delegation from the Korea Alliance to Defeat AIDS visited the Multicultural HIV and Hepatitis Service (MHAHS) on 18th May.  Led by Jang Tae Yong, Director of Gyeongnam Provincial Government, 11 members of the Alliance attended an...

  ادامه مطلب...

View All News