اجتماع

Community

از کارهای مشارکتی ما با اجتماعات تحت تاثیر و کمک به آنها در مقابله با HIV و هپاتیت ویروسی مطلع شوید.

ما به شیوه های مختلف و با احترام به فرهنگ و ارزشهای هر جامعه برای کمک به آنها وارد عمل می شویم.

کارکنان بهداشت و درمان

Health Care Workers

اطلاعات و منابع مربوط به ارتقاء سطح بهداشت را جهت پشتیبانی از کار خود با مردم مهاجر و پناهجو به زبانهای مختلف مشاهده نمایید.

ما می توانیم در راستای بهبود خدمات شما برای اجتماعات چندزبانه به شما کمک کنیم.

رسانه

Media

طرحهای پیشگامانۀ رسانه ای فعلی ما را مشاهده کنید و از منابع، اطلاعات مربوط به سوابق، آمارها و رهنمودهای مربوط به گزارشگری برای خبرنگاران اطلاع حاصل نمایید.

به خبرنامۀ Diversity News دسترسی پیدا کنید و مشترک آن شوید تا به طور دائم در جریان تمامی خبرهای MHAHS قرار بگیرید.

Latest News

 • MHAHS Presents Paper at Perth ASHM Conference

  MHAHS Presents Paper at Perth ASHM Conference

  08 مهر 1398

  MHAHS was well-represented at the Joint 2019 Australasian Sexual Health and HIV Conference, held in Perth, WA, from 16-19 September.Donatella Cifali, one of our Senior Social Workers, presented a paper titled Stigma, equity and choice:...

  ادامه مطلب...

 • MHAHS wins commendation award

  MHAHS wins commendation award

  08 مهر 1398

  The Multicultural HIV and Hepatitis Service was recently awarded Highly Commended  for their “Hepatitis B: Could it be me? ASK. TEST. TREAT" project at the Multicultural Health Communication Awards Ceremony at NSW Parliament House on...

  ادامه مطلب...

View All News

Upcoming Events

No events
View All Events