Cộng Đồng

Community

Tìm hiểu về việc hợp tác với các cộng đồng ưu tiên để hỗ trợ họ trong việc đáp ứng với HIV và viêm gan siêu vi.

Chúng tôi tham gia với các cộng đồng bằng nhiều cách và rất tôn trọng các nền văn hóa và giá trị của mỗi cộng đồng

Các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

Health Care Workers

Hãy tìm những thông tin bằng nhiều ngôn ngữ và nguồn liệu về những cuộc vận động y tế để hỗ trợ bạn trong công việc làm liên quan đến những người thuộc văn hóa và nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau.

Chúng tôi có thể làm việc chung với bạn để giúp cải thiện các dịch vụ cho các cộng đồng đa văn hóa.

Truyền thông

Media

Xem các sáng kiến truyền thông hiện tại của chúng tôi và tìm nguồn lực, thông tin cơ bản, thống kê và hướng dẫn báo cáo dành cho các nhà báo.

Truy cập những bản tin tức đa dạng của chúng tôi và đăng ký để cập nhật những tin mới nhất của MHAHS.

Latest News

 • Campaign urges more regular HIV testing

  Campaign urges more regular HIV testing

  03 Tháng 6 2021

  This HIV Testing Week (1-7 June) encourages people to make HIV testing more routine. Aimed at making more people aware of their HIV status, the campaign asks people at risk to make HIV testing a part of their regular self-care. This...

  Chi tiết...

 • NSW International Student Health Hub launched

  NSW International Student Health Hub launched

  24 Tháng 3 2021

  An International Student Health Hub was launched in Sydney on March 10 to support overseas students in New South Wales.Aimed at providing international students information on how to navigate Australia’s health care system, the Hub,...

  Chi tiết...

View All News