• Slide1
 • Slide2

  Multicultural HIV and Hepatitis Service

 • Slide3
  Multicultural HIV and Hepatitis Service
 • Slide4
  Multicultural HIV and Hepatitis Service
 • Slide5
  Multicultural HIV and Hepatitis Service

ชุมชน

Community

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมมือกับชุมชนที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาโต้ตอบต่อ เชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ

เรามีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบที่เคารพวัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละชุมชน

เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ

Health Care Workers

ค้นหาข้อมูลได้หลายภาษารวมทั้งทรัพยากรการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณกับผู้คนจากวัฒนธรรมและภูมิหลังต่างภาษา

เราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อปรับปรุงบริการของคุณสำหรับชุมชนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สื่อ

Media

ดูความคิดริเริ่มสื่อในปัจจุบันของเราและค้นหาทรัพยากร ข้อมูลพื้นฐาน สถิติและแนวทางการรายงานสำหรับนักข่าว

เข้าถึงความหลากหลายในการส่งข่าวสารและบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้อยู่ถึงข่าว ปัจจุบันของ MHAHS

Latest News

View All News

Upcoming Events

View All Events