Những lựa chọn cho xét nghiệm HIV

Những lựa chọn cho xét nghiệm HIV
Xét nghiệm nhanh chóng,dễ dàng, kín đáo

Tại sao phải làm xét nghiệm HIV?

  • Ai cũng có thể nhiễm HIV. Cách duy nhất để tìm ra nếu qúy vị có nhiễm HIV là được xét nghiệm HIV
  • Một xét nghiệm HIV thì dễ dàng, an toàn, và kín đáo
  • Tốt hơn là phát hiện sớm để qúy vị có thể bắt đầu điều trị sớm

Xét nghiệm HIV ở đȃu?

Có nhiều sự lựa chọn để được xét nghiệm HIV.
Xét nghiệm HIV miễn phí nếu qúy vị có thẻ Medicare. Nếu qúy vị là người nhập cảnh tạm thời tại tiểu bang NSW và khȏng có thẻ Medicare, những lựa chọn tót nhất là:

Phòng lhám sức khoẻ tình dục

Xét nghiệm HIV tại các Phòng khám Sức khỏe Tình dục NSW thì miễn phí, dễ dàng và kín đáo. Tại một số phòng khám, bạn không cần thẻ Medicare và khȏng cần cho biết tên thật của mình nếu bạn khȏng muốn.

Để biết thêm thông tin và nơi nào có dịch vụ y tế phù hợp nhất cho bạn, xin gọi Đường dây Sức khỏe Tình dục qua số 1800 451 624. Nȇn điện thoại trước xem bạn có đủ điều kiện để được cuộc hẹn.

Nếu bạn muốn sử dụng ngȏn ngữ của mình, bạn có thể gọi đường dȃy thȏng dịch qua số 131450 (miễn phí).

Các nơi xét nghiệm HIV nhanh

Các trung tȃm cộng đồng xét nghiệm HIV nhanh gọi là a[TEST], sẵn sàng cho những nam giới chỉ có quan hệ tình dục với nam giới, và miễn phí. Một giọt máu từ ngón tay được sử dụng cho xét nghiệm HIV và có kết qủa trong vòng 30 phút.

Xét nghiệm HIV tại nhà (DBS)

Việc kiểm tra giọt máu khȏ (DBS) miễn phí và bảo mật. Bạn có thể yȇu cầu qua mạng và thực hiện tại nhà. Bạn dùng cȃy kim nhỏ trong bộ dụng cụ cung cấp lấy vài giọt máu từ ngón tay và gởi về phòng thí nghiệm. Bạn sẽ nhận được kết quả trong vòng một tuần. Nhấn vào đȃy để biết thȇm thȏng tin về DBS bằng ngȏn ngữ của bạn.

Phòng khám Kế hoạch Gia đình

Phòng khám Kế hoạch Gia đình cung cấp các dịch vụ y tế về sinh sản và sức khỏe tình dục, bao gồm xét nghiệm và điều trị các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục, thông tin và phương pháp ngừa thai, và tư vấn về lựa chọn sinh nở. Có thể phải trả lệ phí tư vấn.

Bác sĩ gia đình (GP)

Hỏi bác sĩ gia đình (GP) về xét nghiệm HIV. Đây là thể loại xét nghiệm phổ biến nhất. Bác sĩ sẽ lấy mẫu máu của bạn và gởi đến phòng xét nghiệm HIV.
Có thể phải trả lệ phí cho tư vấn và xét nghiệm.

Muốn biết thêm thông tin?

Nhấn vào đȃy để biết thȇm thȏng tin về HIV bằng ngȏn ngữ của bạn.