ระบบสุขภาพ

 

ระบบสุขภาพในออสเตรเลีย

ระบบสุขภาพเป็นศัพท์ที่ใช้กล่าวถึงบริการทั้งหลาย องค์กรต่าง ๆ และคน โดยที่เหล่านี้ให้บริการทุกด้านในการดูแลสุขภาพ นี่รวมถึง แพทย์ทั่วไป (จี.พี.) พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ล่ามและหน่วยบริการสุขภาพอื่น ๆ

การหาข้อมูลและบริการที่ท่านต้องการอาจจะเป็นสิ่งที่ เกินเอื้อมโดยเฉพาะถ้าท่านไม่สบายหรือถ้าภาษา อังกฤษของท่านไม่ดีพอ ด้วยการที่ท่านเป็นโรคตับอักเสบซีท่านอาจจะต้องใช้

บริการทางสุขภาพบางอย่างที่ท่านไม่เคยได้ใช้มาก่อน มันสำคัญที่ท่านจะรู้ว่าบริการทางสุขภาพอันไหนที่ท่านสามารถใช้บริการได้และจะใช้บริการเหล่านั้นได้อย่างไร

จี.พี. พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่สุขภาพของท่านจะมีความเข้าใจดีกับการทำงานของระบบสุขภาพ เขาสามารถบอกท่านได้ว่าโรงพยาบาล คลินิก และบริการอื่น ๆ อันไหนที่ท่านสามารถใช้บริการได้ในเขตท้องถิ่นท่าน

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สุขภาพต่าง ๆ ในการรักษาโรคตับอักเสบซี

แพทย์ทั่วไป (จี.พี.)

ในออสเตรเลียคนส่วนใหญ่ไปพบแพทย์ในท้องถิ่นหรือแพทย์ทั่วไป (จี.พี) เมื่อมีปัญหากับสุขภาพ เมื่อท่านพบจี.พี.ท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ตับอักเสบซีและเกี่ยวกับการรักษา จี,พี.ของท่านจะส่งท่านไปยังคลินิคโรคตับหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถ้าท่านต้องการการตรวจเพิ่มเติมหรือการรักษา

แพทย์ทั่วไป (จี.พี) สามารถออกใบสั่งยาและดูแลการรักษาโรคตับ

อักเสบซีแบบใหม่ในการปรึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คนส่วนมากจะสามารถเข้ารับการรักษาจากจี.พี.ได้ อย่างไรก็ตามคนที่มีความเสียหายของตับแบบรุนแรง โรคตับอักเสบชนิดอื่นๆ สภาวะการรักษาที่รุนแรงหรือเคยได้รับรักษาโรค

ตับอักเสบซีในอดีตจะถูกส่งตัวไปยังคลินิคโรคตับหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตับสำหรับการรักษา

ท่านอาจจะเลือกพบจี.พี.ที่พูดภาษาเดียวกับท่านหรือ จี.พี.ที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานซึ่งก็จะมีประโยชน์ตอนที่ท่านรับการรักษาโรคตับอักเสบซี

ถ้าจี.พี.ของท่าน บัลค์ บิลล์ (bulk bills) ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนพบแพทย์เนื่องจาก

เมดิแคร์จ่ายแก่จี.พี. ถ้าจี.พี.ของท่านไม่ บัลค์ บิลล์ (bulk bills) ท่านจ่ายให้จี.พี.ก่อนแล้วไปเบิกเงินจากเมดิแคร์ภาย หลัง

คลินิคโรคตับ

คลินิกโรคตับเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่ให้ บริการการรักษาและบริการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบซึ่งมีโรคตับแข็ง (ความเสียหาย) เคยได้รับการรักษาโรคตับอักเสบซีมาก่อน หรือมีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ

คลินิคโรคตับมีอยู่ในเมืองใหญ่และตามชนบท ท่านสามารถติดต่อคลินิคได้ด้วยตนเองในการนัดพบ แพทย์ แต่ในการไปใช้บริการ ท่านจะต้องมีจดหมายส่งตัวจากจี.พี.ของท่านรวมทั้งสำเนาผลตรวจเลือดถ้าท่านมี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือแพทย์ที่ได้รับการอบรมใน การแพทย์เฉพาะทาง สำหรับโรคตับอักเสบก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตับ บางท่านประจำในคลินิคโรคตับและบางท่านประจำ

ในคลินิคส่วนตัว จะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านต้องมี

จดหมายส่งตัว

จากจี.พี.ของท่านและได้นัดหมายล่วงหน้า

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในคลินิคโรคตับจะ บัลค์ บิลล์ (bulk bills) (เก็บเงินกับเมดิแคร์) สำหรับการพบแพย์ของท่าน ดังนั้นท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในคลินิคส่วนตัวไม่ได้ บัลค์ บิลล์ (bulk bills) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านจะ บัลค์ บิลล์ (bulk bills) ผู้ป่วยที่มีบัตรสุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับเบื้องต้น (รีจี้สต่าร์) รี

จี้สต่าร์คือแพทย์ที่กำลังรับการอบรมเพิ่มขึ้นเพื่อจะ กลายเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป บางครั้งท่านอาจพบรีจี้สต่าร์แทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของท่านเมื่อท่านไปหาคลินิคโรคตับ รีจี้สตาร์ทำงานภายใต้การตรวจควบคุมโดยตรงจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พยาบาล

หน้าที่ของพยาบาลแตกต่างกันไปตามคลินิคโรคตับ ในบางคลินิคพวกเขาจะให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับโรคตับ อักเสบซีและอธิบายการรักษาของคุณรวมไปถึงช่วย เหลือคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงต่างๆ ในบางที่ พยาบาลอาจจะทำการประเมินผลเบื้องต้น ทำการตรวจเลือดของคุณ หรือไฟโบร์สแกน

ล่าม

ล่ามสุขภาพสามารถอยู่ด้วยได้ในการนัดหมายกับ แพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลของคุณ หน้าที่ของล่ามคือแปลทุก ๆ สิ่งที่ท่านและเจ้าหน้าที่สุขภาพพูดหารือกัน

แจ้งเจ้าหน้าที่รับสายเมื่อคุณทำการนัดหมายว่าคุณต้องการล่าม

ล่ามจะไม่เสริมแต่งการสนทนาใด ๆ ก็ตาม โดยการมีล่ามท่านสามารถ

  • เข้าใจสิ่งที่ท่านได้รับการบอกเล่าทั้งหมด
  • แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านพูดจะได้ถูกเข้าใจทั้งหมด
  • ถามคำถามและตอบคำถาม แบะ
  • จะเข้าใจและยินยอมต่อการตรวจต่าง ๆ และการรักษา

หลายคนไม่ต้องการใช้ล่ามโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องสุขภาพส่วนตัวท่าน ท่านอาจกังวลว่าล่ามจะเป็นคนที่ท่านรู้จักในชุมชนของท่านหรือแม้แต่เป็นเพื่อนที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นโรคตับ

อักเสบซี ล่ามต้องปกป้องความลับของท่านเหมือนกับเจ้าหน้าที่สุขภาพด้านอื่น ๆ

พยามหลีกเลี่ยงใช้คนที่ไม่ใช่ล่ามที่ถูกต้องตาม กฎหมายอยู่เสมอ เขาอาจจะไม่นึกถึงความสำคัญในการเก็บความลับของท่านและมักจะไม่ได้อบรมในการแปลข้อมูล (โดยเฉพาะข้อมูลการแพทย์) อย่างถูกต้อง ท่านสามารถให้เพื่อนหรือญาติอยู่ด้วยในขณะพบ

แพทย์ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนหรือญาติไม่ควรทำหน้าที่แปลให้ท่าน

มีบริการล่ามทางโทรศัพท์ในทุกแห่งในออสเตรเลีย โทรศัพท์จะถูกเชื่อมโยงระหว่างท่าน เจ้าหน้าที่สุขภาพของท่านและล่ามที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย บริการนี้เรียกว่า ทิ้ส หรือ TIS (Telephone Interpreter Service) และท่านสามารถใช้บริการโดยโทรเบอร์ 131450 นี่เป็นบริการฟรีและไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่แนะแนว

การที่มีเพื่อน ครอบครัวและคู่ครองให้การสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในบางครั้งคุณก็ต้องการพูดคุยกับคนที่เข้าใจว่ารู้สึกยังไงที่เป็นโรคตับอักเสบซี บริการหลาย ๆ ที่เช่น สภาโรคตับอักเสบ โรงพยาบาลและคลินิคโรคตับมีเจ้าหน้าที่แนะแนวและนักสังคมสงเคราะห์ที่ท่านสามารถพูดคุยได้เกี่ยวกับ

โรคตับอักเสบซี

การพบเจ้าหน้าที่แนะแนวและนักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่สามารถจะทนมีชีวิตอยู่ได้ แต่การได้รับการแนะแนวกลับช่วยท่านได้มีโอกาสพูด คุยถึงความรู้สึกของท่านและหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านอาจเผชิญอยู่ ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับท่านที่จะตัดสินใจว่าท่านต้องการรับ

การแนะแนวหรือไม่

เจ้าหน้าที่แนะแนวและนักสังคมสงเคราะห์สามารถ

  • ช่วยท่านหาบริการที่เหมาะสม
  • รองรับทางอารมณ์
  • ช่วยท่านตัดสินใจว่าจะบอกใครได้บ้างเกี่ยวกับการติดโรค
  • ไปพบแพทย์กับท่านด้วย หรือ
  • อธิบายสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจ

นักโภชนาการ

นักโภชนาการแนะนำคนเกี่ยวกับอาหารและสารอาหาร เขาแนะนำเรื่องอาหารการกินสำหรับความต้องการของคนที่แตกต่างกันไป (เช่น โรคเบาหวาน ลดน้ำหนัก เพิ่มน้ำหนัก ปัญหาต่อหัวใจ อาการแพ้ โรคเกี่ยวกับการกิน มีคลอเร้สเตอร้อลสูง) และนี่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในการใช้ชีวิตกับโรคตับอักเสบซีได้อย่างดี

จำไว้ว่า

มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สุขภาพที่จะให้ข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าใจได้ ถ้ามีบางอย่างที่ท่านไม่เข้าใจ ให้ท่านขอทบทวนข้อมูลอีกครั้งหรือถามหาล่าม

มันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะบอกแพทย์ของท่านถึง

ปัญหาสุขภาพในอดีตหรือปัจจุบันรวมทั้งยาชนิดต่าง ๆ ที่ท่านใช้อยู่ซึ่งรวมถึงยาแผนโบราณ ฝังเข็ม โฮมิโอพาธี บำบัดด้วยยาสมุนไพร ใช้วิตามินและอาหารเสริม

ถ้าท่านไม่สามารถมาตามนัดพบแพทย์ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สุขภาพโดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทราบโดยเร็วที่สุด

การติดโรคตับอักเสบซีจะมีผลต่อสถานะผู้ อพยพของฉันไหม

การเป็นโรคตับอักเสบซีน่าจะไม่มีผลต่อสถานะผู้ อพยพในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่สมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรจะต้องผ่านการตรวจ ร่างกาย นี่รวมถึงการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและตรวจเอ็กซ์เรย์

หน้าอก กฏหมายและข้อบังคับในการสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรมีความซับซ้อน มันสำคัญที่จะได้รับคำแนะนำด้านกฎหมายจากเอเย่นต์สำหรับผู้อพยพที่ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าจากครอบ ครัวหรือเพื่อน