Sống Với HIV/AIDS

Đôi lúc thật là khó khăn khi phải sống với HIV/AIDS hay có người thân đang nhiễm chứng bệnh này. Thật sự là như thế nếu bạn đến từ một quốc gia khác văn hóa và ngôn ngữ với Úc. Việc trao đổi những lo lắng về sự khó khăn của bạn với bất kỳ ai sẽ giúp bạn bớt bối rối và an tâm hơn.

Bạn có muốn được hỗ trợ hay tiếp xúc với nhân viên trợ giúp:

 • Để giúp bạn hiểu rõ thêm các thông tin về sức khỏe của bạn (hay sức khỏe của nguời bạn chăm sóc)?
 • Để trao đổi về hoàn cảnh và những điều quan tâm của bạn?
 • Để giúp thân nhân hiểu được hoàn cảnh của bạn?
 • Để giúp bác sĩ hay nhân viên xã hội hiểu rõ nhu cầu của bạn?
 • Để đưa bạn đi đến các cuộc hẹn (như đi gặp bác sĩ)?

Dịch vụ Đa văn hóa HIV và Viêm gan (MHAHS) có thể cung cấp sự hỗ trợ mà bạn cần đến. Chúng tôi có những nhân viên trợ giúp nam và nữ. Họ đến từ các quốc gia thuộc Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông và Châu Mỹ La Tinh và họ hiểu hoàn cảnh của những người đang sống với HIV/AIDS cũng như biết cách ứng xử với các vấn đề liên quan đến văn hoá. Những nhân viên trợ giúp này có thể hỗ trợ liên tục về mặt tình cảm và giúp bạn sử dụng các dịch vụ hữu ích khác. Bạn có thể sắp xếp gặp nhân viên trợ giúp vào thời gian thích hợp cho cả hai bên.

Ai sẽ biết về tình trạng của tôi?

Có lẽ bạn lo ngại khi yêu cầu nhân viên trợ giúp là người cùng nguồn gốc văn hóa hay người trong cộng đồng của bạn bởi vì bạn e rằng những thành viên trong cộng đồng sẽ biết được tình trạng của bạn.

Cơ quan dịch vụ đa văn hóa HIV/AIDS và Viêm Gan C chấp hành những điều sau đây để bảo đảm sự riêng tư của bạn:

 • bạn không cần phải cho biết tên thật của bạn
 • nhân viên trợ giúp của chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc không tiết lộ cho người khác nghe về những điều bạn thảo luận với họ nếu không được phép của bạn
 • nhân viên trợ giúp của chúng tôi bị ràng buộc bởi luật pháp và các biện pháp chế tài nghiêm ngặt áp dụng cho tất cả nhân viên y tế trên toàn nước Úc.
 • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin về hoàn cảnh của bạn cho các cơ quan khác mà không có sự cho phép của bạn
 • Nhân viên trợ giúp của chúng tôi là những người làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau và họ không chỉ được biết đến trong cộng đồng như những người làm việc về HIV/AIDS. Do đó sự riêng tư của bạn sẽ được bảo đảm.

Một số người trong cộng đồng có định kiến với những người nhiễm phải HIV/AIDS. Nhân viên trợ giúp của chúng tôi rất tế nhị khi giải quyết những vấn đề này vì họ được tuyển chọn và huấn luyện một cách chu đáo. Xin nhớ rằng nếu bạn vẫn còn lo ngại về sự riêng tư, bạn có thể yêu cầu một nhân viên trợ giúp khác không cùng quốc gia với bạn.

Quyền lợi của bạn

Là thân chủ của dịch vụ chúng tôi, bạn mặc nhiên được đối xử tôn trọng và được đảm bảo sự riêng tư và bảo mật. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn không được đối xử thỏa đáng, bạn có quyền khiếu nại. Bạn có thể liên lạc với giám đốc của dịch vụ MHAHS qua điện thọai hay thư từ.

Phí tổn thế nào?

Bạn không phải trả một phí tổn gì cả. Chúng tôi không cần phải xem thẻ Medicare hay bất cứ giấy tờ gì khác.

Làm thế nào để liên lạc?

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi, hay yêu cầu bác sĩ hoặc nhân viên xã hội liên lạc với chúng tôi qua số (02) 9515 1234 (trong giờ hành chánh). Nhân viên trợ giúp của chúng tôi không làm việc toàn thời tại văn phòng, nhưng chúng tôi có thể sắp xếp thời gian để bạn gặp họ. Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt, xin liên lạc Dịch Vụ Thông Phiên Dịch qua số 131 450 - với phí tổn bằng một cú điện thoại địa phương. Khi gọi, yêu cầu họ cho bạn nói chuyện với thông dịch viên và chờ máy. Khi thông dịch viên trả lời, yêu cầu người đó gọi số điện thọai của chúng tôi dùm bạn. Sau đó bạn có thể nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt thông qua trung gian của thông dịch viên.

Thông tin này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang mạng www.mhahs.org.au.

Các dịch vụ khác

 • Nếu bạn muốn sử dụng Dịch Vụ Thông Phiên Dịch bằng điện thọai để liên lạc với các dịch vụ sau đây, trước tiên gọi số 131 450 và sau đó yêu cầu tổng đài gọi một trong những số điện thoại sau cho bạn:
 • Đường dây thông tin HIV: 02 9332 9700 hay 1800 451 600
 • ACON: 02 9206 2000
 • Trung Tâm Y Tế Khoa Sinh Dục ở Sydney: 02 9382 7440